GENEL BİLGİLER


Sempozyum Yeri ve Tarihi

20 - 21 Haziran 2019 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası - Abdülkadir Noyan Konferans Salonu / ANKARA

Sempozyum Dili

Sempozyum resmi dili Türkçe’dir. Sempozyumun ikinci günü simültane tercüme yapılacaktır.

İzinler

Sempozyuma katılımınız için kurumlara verilmek üzere talep edilecek izin yazıları, Sempozyum Organizasyon Sekreteryası aracılığı ile katılımcılara gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma

Kayıt ve danışma masaları 20 - 21 Haziran 2019 08:30-17:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Sempozyum Yaka Kartı

Sempozyuma katılan tüm katılımcılarımıza yaka kartı dağıtılacaktır.

Sempozyum Katılım Belgesi

Sempozyuma katılan tüm katılımcılara Sempozyum sonunda "Katılım Belgesi" verilecektir.